איתור מטפלים

 

שמשון קליין
ירושלים
052-763-3338

שושנה ליכטנשטיין
ירושלים
054-845-6900

חני פריד
ירושלים
050-875-7667

אסתי מושקוביץ
אלעד
052-714-5212

ריבקי פורמן
אלעד
052-769-1339

אלכס גרשונב
פתח תקווה \ בני ברק
058-463-2806

עופר בר יהודה
בית זית \ רמת גן ובני ברק
050-552-6060

חנה בוקסבוים
בית שמש

050-552-6060

שולמית רוזנפלד
בני ברק
052-715-5884

צפון
מרכז
דרום

רחל שמני
אשדוד \ קריית גת
052-764-4241

דיני קליין
אשדוד
052-763-3339

פנינה מרמורשטיין
חיפה
052-760-7421 \ 04-862-2866

מאיר ליבוביץ

חיפה

052-762-1185