תקנון אתר האינטרנט של נוירומוטוריקה, המפעילה את שירות מרכז נוירומוטוריקה

כללי

  1. פעולות באתר
  1. פרטי המשתמש
  1. סודיות ופרטיות

4. נתונים הנאספים באתר ע"י גורם שלישי

אתר נוירומוטוריקה (www.neuromotorica.com) מכיל פיקסלים (רכיבים) של גוגל ופייסבוק. לפי תנאי השימוש של פלטפורמות אלה, הרכיבים מאפשרים להן לדעת באילו דפים באתר גלשת. אם ברצונך לקבל מידע נוסף בנושא, ניתן לעשות זאת בקישורים הבאים:

למען הסר ספק, המידע הרפואי שלך, ככל שאתה לקוח החברה, מאוחסן במערכת נוירומוטוריקה בלבד ולגוגל, ופייסבוק אין גישה למידע זה.

5. סיכונים ואחריות

  1. הוראות נוספות